İnsan Kaynakları Politikası

En önemli başarı anahtarımız insandır…

Uygulanan İnsan Kaynakları ana politikalarımız ile nitelikli işgücünü şirketimize kazandırmak, çalışanlara sürekli gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yatırım yapmak, organizasyonun sürekli gelişimini sağlamak hedeflenmektedir.

Yine nitelikli işgücünü kurumumuza çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak faaliyetler ile şirketimizde çalışanların motivasyonunu artırarak ayrıcalıklı bir şirket olmak hedeflenmektedir.

Birliktelik ve Heyecan
CS Bulut ile yapılan iş, hiçbir zaman tek kişilik bir çalışma değildir. Aynı hedefe koşan ve birbirinin çabalarına saygı duyan insanların işbirliğiyle tanımlanacak bir ekip çalışması olup, bizim için herkesin emeği önemlidir.

Dinamizm ve Hızlılık
Günümüzün ekonomik ve rekabet koşulları, kalıcı büyümeyi sağlamak için, hızlı ve çevik olmayı gerektirir. Karar ve aksiyonlarımızda kaliteden feragat etmeden hızlılık ve çevikliğe önem veririz.

Örnek Olma Yoluyla Liderlik
Hiçbir yöntem iyi bir örnekten daha etkili değildir. Lider olarak, yöneticinizin size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de ekibinize öyle davranın.

Farklı Olma Cesareti Göstermek
Geleneksel ve alışılmış çözümler dışında başka çözümler denemeye istekli olmak ve işimizde farklılık yaratmak için cesaretli olmak demektir.

Performans Değerlendirme
Şirketimizde uygulanan performans değerlendirme sisteminde amacımız; takım arkadaşlarımızın, pozisyonları ve görev tanımları çerçevesinde bireysel ve işe yönelik yeterliliklerini, hedeflere ulaşmada elde ettikleri sonuçları, iş tatmini durumlarını, hayal gücüne ve dinamizmine bağlı çalışmalarını belirli kriterler ile değerlendirmektir. Değerlendirme sonuçlarıyla, eğitim/gelişim gereksinimleri belirlenerek, kariyer geliştirme/planlama ve ücret yönetiminde kullanmak üzere veriler oluşturulmaktadır.

İnsan Kaynakları Stratejik Amacımız
Karlı büyüme ve genişleme sürecine odaklı, Web Tasarım denildiğinde ilk akla gelen firma olma hedefimize ulaşmada bize en üst düzeyde destek olacak, firmasıyla bütünleşmiş, katılım gösterebilen, gelişime ve değişime açık, kaliteden ödün vermeyen, ekip ruhuna sahip, hayal gücü yüksek, sadık ve mutlu çalışanlara sahip olmak suretiyle verimliliği artırmak ve bu amaca hizmet edecek sistemler kurmaktır.

Eğitim ve Geliştirme
Amacımız, değişimin gerekli kıldığı örgüt tarz ve değerlerinin tüm takım arkadaşlarımıza aşılanması, başarma azmi ve motivasyonunun yaratılması ,dinamizmin ve hayalgücünün yönetilmesi başarı için gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasıdır. Buna bağlı olarak şirketimiz, yönetici ve çalışanlarının uzun vadeli planlar çerçevesinde fonksiyonel yetkinliklerini geliştirmek. Ve buna bağlı olarak;

-Hayal gücünü geniş tutan,
-Bağlılık ve başarı duygusu güçlü,
-İç ve dış müşteri tatmininde üstün performansa yönelmiş,
-Pozitif düşünce anlayışına sahip,
-Bağlılık ve başarı duygusu güçlü,
-Sürekli öğrenen ve gelişen bir ekip olmak için, eğitim ve gelişim faaliyetlerini planlar ve uygular.

Unutmayın Bilişim sektörü Takım ruhu var olan, hayal gücünü ve enerjisini doğru yönetebilen bireylerden oluştuğu zaman kaliteli hizmet sağlanmış olur.

Kariyer Yönetimi
Şirketimizin gelecek hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, çalışanların mevcut yeterliliklerinin planlı bir biçimde geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği sorumluluklar için gerekli yeni yeterlilikler kazandırılması hedeflenmektedir. Bunun için kadro ihtiyaçlarının öncelikle iç kaynaklardan karşılanması ile şirketimizin mevcut insan kaynaklarından azami düzeyde yararlanılması ve çalışanların bu yolla motive edilmesi sağlanmaktadır.

Ücret Yönetimi
Amaç, şirketimizin büyümesini ve geleceğini emniyete alabilmek ve en önemli varlığı olan insan kaynağını, gereken kalite, beceri, dinamizmde tutabilmek için; adil, piyasayla uyumlu, işe giriş ücretinin belirlenmesidir. Terfilerde uygulanan ücret artışları ise performansa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

CS Bulut Bilişim Teknolojileri © 2007 - 2017 Tüm hakları saklıdır.

Powered by Can İbrahim Koç